Visionen

Visionen er at få bygget en sal i Voerladegård, der har en størrelse og en udformning så den kan rumme de aktiviteter der foregår i dag i begrænsede rammer, samt de aktiviteter vi gerne vil lave, men som ikke i dag er mulige. Det er i høj grad idræt, men også sociale og kulturelle arrangementer vil få tidssvarende forhold i det nye byggeri. Multisalen skal opføres i tilknytning til byens skole. Det betyder at gymnastiksalen fra 1957 fjernes og Multisalen tager dens plads, nu med den gamle gymnastiksals længde som den nye sals bredde. Grunden tillader at Multisalen bliver ca. 3/4 af en fuld hal, hvilket er ca. fire gange så stort som det nuværende areal og dermed en kraftig forbedring.
 
Horsens Folkeblad 20. juli 2011: Artikel om Multisal i Voerladegård - læs her (PDF, 1 MB)
Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org