Foreningen

Arbejdet med at få en ny Multisal har stået på siden foråret 2010 og fra foråret 2011 har "Foreningen Multisal i Voerladegård" været ramme om bestræbelserne. Der har senest været afholdt generalforsamling i foreningen d. 17. august 2020. 
 
Medlemsskab kan tegnes ved at sende en mail til adressen medlemsskab@multisal.dk med oplysninger om navn, adresse og telefonnummer. Det koster 20 kr. at blive medlem. Pt. er det årlige medlemsskabskontingent på 0 kr.

Foreningens bestyrelse består af:

Formand: Jesper Torp
Kasserer: Anders Østergaard
Medlem:   Peter Glibstrup
Medlem:    Lars Lindencrone Lavridsen
Sekretær:    Poul Skaanning

Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org