Nye indlæg

Generalforsamling 23. maj kl. 19 på skolen

25-04-2012 12:14

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af sekretær
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Kategori: Nyheder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org