Nye indlæg

Indbydelse til generalforsamling

09-04-2013 22:52

Tirsdag d. 30. april kl. 19:30 er der generalforsamling i Foreningen Multisal i Voerladegård på Voerladegård Skole.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt

Under punkt 6 skal en ændring af vedtægternes punkt 2.1 diskuteres.

Fra:
Foreningens formål er at skabe en sammenslutning af Voerladegård idrætsforening, Voerladegård skole, institutioner og andre lokale kulturelle aktører, som ønsker at støtte ovennævnte dels moralsk, dels økonomisk og dels kulturelt gennem aktiviteter og arbejde.
Det er et formål at skabe de nødvendige og rigtige rammer for ovennævnte ved at bygge, eje og drive halfaciliteter, som økonomisk hviler i sig selv, og stille dem til rådighed for de ovennævnte samt andre med interesser indenfor idræt og kultur.
Desuden er det foreningens formål at samle interesserede til medlemsmøder, sammenkomster og underholdning for derved at gøre en indsats for at bevare og udvikle interessen for ovennævnte interessenter for fremtiden.

Til:
Foreningens formål er at bygge, eje og drive en Multisal/Idrætshal der giver et overskud, som skal anvendes til almennyttige kulturelle/idrætslige formål i foreningens lokalområde og Skanderborg Kommune. Til gavn for Voerladegård Idrætsforening, Voerladegård Skole, øvrige institutioner, foreninger og andre kulturelle aktører.

Vedtægtsændringen er foreslået af bestyrelsen og er en forudsætning for at foreningen kan få en frivillig momsregistrering, der vil forbedre byggeprojektets budget med ca. 600.000 kroner.

Under punkt 8 og 9 er Thomas (menig), Dorthe (sekretær) og Jens (kasserer) på valg. Alle tre stiller gerne op til endnu en periode.

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer til årets generalforsamling, hvor der også vil blive orienteret om status på byggeriet.


Kategori: Nyheder

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org