Nye indlæg

Generalforsamling 2020 - Ny dato

20-02-2020 15:12
Mandag d. 17. august 2020 kl. 19.30 er der generalforsamling i Foreningen Multisal i Voerladegård, på Voerladegård Skole.
 
Genearlforsamlingen er flyttet fra 20. april på grund af corona.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af sekretær
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Kategori: Nyheder

Kommentarer

    1 

    Skriv en kommentar

    Multisal i Voerladegård | CVR: 34008051 | Hedevej 6, 8660 Skanderborg - Danmark | poul@skaanning.org